NOTICIAS

CYPE Ingenieros
Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción
Espaņa · 2 Junio, 2011
O Xerador de prezos da construción de CYPE Ingenieros en galego para a súa versión 2009.1
CYPE Ingenieros potencia o uso para o profesional de Galicia de ferramentas informáticas na súa lingua propia

 

Esta iniciativa xorde dende a Xunta Directiva da Delegación de Lugo do COAG, que se pon en contacto con CYPE Ingenieros para se materializar coa firma dun convenio de colaboración. Posteriormente, esta idea esténdese á Xunta de Goberno que a ten asumido como propia.

Ó longo dun ano realizouse a tradución do Xerador de prezos; neste traballo participaron Marcos Pérez Cachafeiro e Montserrat Sobral Dorado, do estudo de arquitectura Ideo; coordinados con Asunción Álvarez Touriño, licenciada en Filoloxía Galega.

CYPE Ingenieros agradece a colaboración inestimable do arquitecto Alberte González Rodríguez, Presidente da Delegación en Lugo do Colexio de Arquitectos de Galicia, do resto do Colexio e de todos os profesionais que teñen intervido para ofrecer o Xerador de prezos en galego e garantir ó usuario unha ferramenta completa e sempre actualizada.

Na actualidade, e para revisións da v.2009 de CYPE Ingenieros, tamén se está traballando para traducir o programa Arquímedes, co que o usuario poderá obter en galego os orzamentos e medicións do seu proxecto, utilizando os prezos do Xerador de prezos.

O Xerador de prezos da construción

O Xerador de prezos saiu ó mercado en maio de 2004. Dende entón ten gozado de grande aceptación entre os técnicos que utilizan o programa para obter orzamentos axustados á realidade construtiva.

Non só a distribución entre os técnicos afianza o Xerador de prezos coma ferramenta imprescindible, senón o seu uso en Internet . A posibilidade de obter os prezos online afianza o uso maioritario do programa entre os profesionais implicados no proceso construtivo.

As súas cualidades convérteno nun asistente de deseño para o profesional , quen pode, deste xeito, valorar o impacto económico das decisións e optar polas solucións construtivas máis axeitadas en función da norma e as características do produto.

  • Axuste paramétrico de todas as variables xeográficas, tipolóxicas e de mercado.
  • Acceso ós produtos dos fabricantes e definición paramétrica das solucións construtivas.
  • Actualización periódica de prezos, materiais e solucións técnicas. 
  • Posibilidade de exportar directamente a Arquímedes®, Presto®, Microsoft® Excel e formato FIEBDC-3.
  • Sistema de clasificación gráfico e paramétrico . Subministra máis prezos que ningún outro banco de prezos, sen embargo, reduce o número de partidas á vista, o que facilita a rápida localización destas.
  • Detallada descrición con descomposicións minuciosas das partidas e completa guía de uso e mantemento.
  • Prego de condicións adaptado ó Código Técnico da Edificación (CTE).
  • Enlaces á Normativa de carácter xeral e específica de capítulos e subcapítulos, facilitada por colectivos coma Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Fundación para a Investigación e Difusión da Arquitectura de Sevilla (FIDAS), etc.

 

 

CYPE Ingenieros, S.A.
Tel.: (+34) 965 92 25 50 Fax: (+34) 965 12 49 50
Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 Alicante - ESPAÑA
http://www.cype.com - marketing@cype.com
CYPE. Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción
Home | CYPE Ingenieros | Pedidos online | Novedades de la versión | Noticias CYPE Ingenieros | Mapa del Web |   © CYPE Ingenieros