NOTICIAS

CYPE Ingenieros
Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción
Espaņa ·29/10/2001
Conveni entre el Col·legi d'Arquitectes de Tarragona i CYPE Ingenieros

 

Proposta de Conveni.

L'objecte del conveni està orientat, donada la necessitat, d'oferir una formació a l'arquitecte perquè es pugui realitzar ell mateix els càlculs de projectes d'estructures per a habitatges unifamiliars o similars.

El curs de formació tindrà una durada de 1 dia, combinant parts teòriques i parts pràctiques, les quals es realitzaran mitjançant el programa CYPECAD L.T., Versió 2000.1.

Aquest conveni permetrà mitjançant l'adquisició col·lectiva del programa, que els arquitectes col·legiats obtinguin unes condicions úniques i avantatjoses amb preu, formació i adquisicions futures.

Condicions de la proposta.

1. Promoció especial per l'adquisició del programa CYPECAD Espacial L.T.

Aquesta versió limitada està adreçada els joves arquitectes que s'inicien en el càlcul d'estructures d'edificació amb formigó armat. La seva simplicitat d'entrada de dades, la fiabilitat en els resultats de càlcul i el seu baix cost, fan que sigui la millor eina del sector per desenvolupar amb total garantia els seus projectes i amb la màxima rendibilitat.

Amb CYPECAD L.T. podran calcular des d'un pòrtic simple fins habitatges unifamiliars o blocs d'edificis fins 5 plantes (incloent soterrani) i 30 pilars per planta. Inclou els següents mòduls:

1. Mòdul Sostre Unidireccional
2. Mòdul Pilars de Formigó
3. Mòdul Jàsseres de Formigó
4. Mòdul Pilars Metàl·lics
5. Mòdul Jàsseres Metàl·liques
6. Mòdul Sabates
7. Mòdul de Bigues Centradores i Riostres

2. La formació, que realitzariem a la vostre seu, consta d'un curso bàsic de càlcul de sostres unidireccionals, adreçats a conèixer el funcionament dels programes mitjançant un exemple pràctic, i que proporciona una formació pràctica i d'aplicació immediata a la seva oficina tècnica. La part pràctica es farà de la següent manera: Per cada ordinador haurà un màxim de 3 arquitectes.

3. Per la compra d'aquest programa, l'arquitecte tindrà dret d'un servei de Suport tècnic especialitzat sense cost ( via telèfon, fax o correu electrònic) a la Delegació de Barcelona o a les oficines centrals d'Alacant. Aquest programa inclou el següent material: Manuals amb memoria de funcionament dels programes i manual amb exemples; CD Rom i Motxil·la de seguretat.

Els P.V.P. són els següents:

CYPECAD (amb els 7 mòduls) …......... 127.800.-ptes + I.V.A.

CURS d'iniciació a la utilització del programa de 8 h sense cárrec

TOTAL............................................... 127.800.-ptes + I.V.A.

El preu especial de promoció del conveni estarà en funció de les inscripcions:

Preu arquitectes col·legiats:

Més de 30 Llicències + curs ............. 78.400.-ptes. + I.V.A.

El programa CYPECAD disposa d'altres mòduls, com per exemple Murs d'Edificació. El P.V.P. d'aquest mòdul es de 59.800.-ptes. i la promoció durant el curs fariem un 50% de descompte.

Esperant que tot l'exposat sigui del vostre interès, atentament,

José Antonio García
Delegado de Zona

Nota: Amb motiu del conveni realitzat amb el seu Col·legi d'Arquitectes, informem que el termini d'inscripció serà fins el pròxim 09/11/2001. Si desitja major informació, pot adreçar-se al Col·legi i preguntar per Na Yolanda.

 
CYPE Ingenieros, S.A.
Tel.: (+34) 965 92 25 50 Fax: (+34) 965 12 49 50
Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 Alicante - ESPAÑA
http://www.cype.com - marketing@cype.com
CYPE. Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción
Home | CYPE Ingenieros | Pedidos online | Novedades de la versión | Noticias CYPE Ingenieros | Mapa del Web |   © CYPE Ingenieros